آرامش بخشی به جامعه یکی از مهمترین شئون طلبگی

11

ادامه مطلب

درس نهج البلاغه جناب استاد عشایری- ۱۳۹۳/۱۱/۲۹

برای  شنیدن صوت  جلسه بر روی لینک زیر کلیک کنید.

صوت درس نهج البلاغه جناب استاد عشایری – ۱۳۹۳/۱۱/۲۹

لینک دانلود

درس نهج البلاغه جناب استاد عشایری- ۱۳۹۳/۰۸/۲۱

برای  شنیدن صوت  جلسه بر روی لینک زیر کلیک کنید.

صوت درس نهج البلاغه جناب استاد عشایری – ۱۳۹۳/۰۸/۲۱

لینک دانلود

 

درس نهج البلاغه جناب استاد عشایری – ۱۳۹۳/۰۷/۳۰

برای  شنیدن صوت  جلسه بر روی لینک زیر کلیک کنید.

صوت درس نهج البلاغه جناب استاد عشایری – ۱۳۹۳/۰۷/۳۰

لینک دانلود

 

درس نهج البلاغه جناب استاد عشایری – ۱۳۹۳/۰۷/۲۳

نهج البلاغه استاد عشایری

برای  شنیدن صوت  جلسه بر روی لینک زیر کلیک کنید.

صوت درس نهج البلاغه جناب استاد عشایری – ۱۳۹۳/۰۷/۲۳

لینک دانلود

درس نهج البلاغه جناب استاد عشایری – ۱۳۹۳/۰۷/۱۶

سایت

برای  شنیدن صوت  جلسه بر روی لینک زیر کلیک کنید.

صوت درس نهج البلاغه جناب استاد عشایری – ۱۳۹۳/۰۷/۱۶

لینک دانلود

درس نهج البلاغه جناب استاد عشایری – ۱۳۹۳/۰۷/۰۹

نهج البلاغه استاد عشایری

برای  شنیدن صوت  جلسه بر روی لینک زیر کلیک کنید.

صوت درس نهج البلاغه جناب استاد عشایری – ۱۳۹۳/۰۷/۰۹

لینک دانلود

https://khatamalosiya.com/fa/ptoaptee/2014/10/93.07.09-نهج-البلاغه-استاد-عشایری.mp3

درس نهج البلاغه استاد عشایری – ۱۳۹۲/۱۲/۱۴

IMG_00240

برای شنیدن و دریافت صوت جلسه درس بر روی لینک زیر کلیک کنید.

درس نهج البلاغه استاد عشایری – ۱۳۹۲/۱۲/۰۷

IMG_0039-1

برای شنیدن و دریافت صوت جلسه درس بر روی لینک زیر کلیک کنید.

درس نهج البلاغه استاد عشایری – ۱۳۹۲/۱۱/۳۰

IMG_0045-1

برای شنیدن و دریافت صوت جلسه درس بر روی لینک زیر کلیک کنید.