رسائل – جلد ۲ – برائت

یادداشت های لجنه –رسائل ج ۲-برائت

درباب معنای “اضلال” در آیه شریفه وما کان الله لیضل …به نکات ذیل توجه کنید.

ادامه مطلب