تقابل همیشگی فقها با مسالک ساختگی

برگزاری چهارمین جلسه اخلاق در سال تحصیلی جاری با محوریت بحث مبارزه با دین واره ها و دین های ساختگی

چهارمین جلسه ی اخلاق درمرکز تخصصی خاتم الاوصیاء مورخ بیست و پنجم مهر ماه ۹۷ برگزار شد.

در این جلسه آیت الله علیدوست با نگاه انذار دهی درخصوص آگاهی طبقه ی دانشجو وطلبه نسبت به برخی فرقه های ساختگی، مطالبی را بیان نمود.

آیت الله علیدوست با تاکید بر چهار شاخص اصلی قرآن، روایات، عقل و فقها اظهار داشت: اشخاص بزرگی همچون امام وعلامه طباطبایی با زیر بنای اندیشه فقهی و با استفاده از راهنمایی این چهار عنصر هیچ گاه مدعی مسائلی همچون کشف و شهود و دیدار با امام زمان (عج) نشدند.

وی بیحرمتی به عقل را گناهی نابخشودنی اعلام کرد و در این خصوص گفت: اصولا بیشترین تکریم در دین نسبت به عقل بیان شده است بنابراین چنانکه عقل نیز معیار قرار گیرد از بسیاری از گرایش های عوامانه و سلیقه ای به این گونه دین های ساختگی جلو گیری میکند. ریاست شورای عالی مدرسه عالی خاتم الاوصیاء با استناد به یکی از آیات قرآن دین سازی را خطری بزرگ عنوان کرد وابراز داشت: همواره درطول تاریخ افرادی بیسواد سرسلسله ی برخی از گروه ها و جریان ها قرار میگرفتند که باسوء استفاده از باور ها و جهالت ها زمینه ساز فتنه گری ها و ایجاد گمراهی در جامعه میشدند که نمونه بارز آن وهاوبیت و صوفی گری است.