ارتباط مستقیم با مدیر سایت

khatamalosiya.89@gmail.com

m.alidoost54@gmail.com

 شما می توانید برای ارتباط مستقیم با مدیر سایت پس از تماس با شماره تلفن مدرسه داخلی مستقیم ۱۰۴را شماره گیری فرمائید.

تلفن های تماس

۳۷۷۴۰۴۱۱ ۰۲۵ – ۳۷۸۳۳۴۴۸ ۰۲۵

۳۷۸۴۷۶۱۳ ۰۲۵ – ۳۷۸۴۷۶۱۴ ۰۲۵

آدرس مدرسه عالی خاتم الاوصیاء عجل الله تعالی فرجه الشریف

قم

بلوار بهار

کوچه ۶ (جنب هتل النبی)

کوچه حجتیه (فرعی سوم سمت راست)

انتهای کوچه سمت چپ

مدرسه عالی خاتم الاوصیاء عجل الله تعالی فرجه الشریف.