صوت نکوداشت اول شیخ اعظم

صوت نکوداشت اول شیخ اعظم

پبرای دریافت صوت نکوداشت بر روی لینک های زیر کلیک کنید.

استاد عصاری

مرحوم استاد ابوالحسنی منذر

میز گرد نکوداشت-قسمت اول

میز گرد نکوداشت-قسمت دوم

میز گرد نکوداشت-قسمت سوم

دیدگاه اصولی شیخ اعظم

 

استاد رشاد: در بحث جدید فلسفه اصول موضوعی مطرح است به نام ساختار دانش اصول. اینکه ما چگونه مباحث و مسائل دانش اصول را تعقیب کنیم و سامان بدهیم؟ ادامه مطلب

جایگاه شیخ اعظم در نظام حقوقی ایران

دکتر حکمت نیا: مکاسب در دوره قبل از انقلاب کاشف اراده حاکم بوده است نه اراده شارع؛ بنا براین در مواردی که مکاسب نبود کسی به متون فقهی مراجعه نمی کرد و دولت نیز تعهد چندانی به این کار نداشت.اما در قانون اساسی جمهوری اسلامی، اراده شارع هم منشأ شروعیت حکومت است و هم منشأ مشروعیت قوانین. ادامه مطلب

شاخصه های تاثیر گذاری شیخ انصاری

استاد مبلغی : تبعیتی که از شیخ اعظم صورت گرفته است در اضلاع گوناگونی وجود دارد به این معنا که مکتب اجتهادی فقهای ما چه در قم و چه در نجف از مکتب شیخ تبعیت می کند و در چهارچوبی که او آفریده است می اندیشند. اگرهم مخالفتی هست در یک استدلال یا نتیجه اجتهادی است. ادامه مطلب

استاد علیدوست: روش شیخ تجمیع ظنون

استاد علیدوست: روش شیخ تجمیع ظنون است . در این روش حتی ظنون، شهرتها ، بعضی از اعتبارات عقلی، فتواها و خبر ضعیف مورد دقت قرار می گیرد. شیخ از جمع این موارد به قرار می رسد و نظر خود را می دهد. ادامه مطلب

شیخ انصاری فقیهی شناخته ولی سیاستمداری ناشناخته است

استاد منذر:شیخ سیاستمدار به معنای رایج نیست او معلم و سرمشق  وطراز سیاست است. به طوری که منش سیاسی او را در رفتارعلمای پس از او می بینیم .

برای دریافت صوت این سخنرانی بر روی لینک زیر کلیک کنید.

مرحوم استاد ابوالحسنی منذر

ادامه مطلب