گزارشی از برگزاری آزمون مشترک مراکز فقهی

 

امسال نیز همچون سالهای گذشته آزمون مشترک مدرسه عالی خاتم الاوصیاء (عج) همزمان با ۱۰مرکز تخصصی فقه و اصول در قم درتاریخ ۹۷/۰۱/۲۴برگزار شد.

حجت الاسلام آخوندی معاون علمی فرهنگی مدرسه عالی خاتم الاوصیا افزود روال امتحانات در این مرکز به این شکل طراحی شده که  افراد بعد از پذیرش و عبور از امتحان کتبی جهت گذراندن آزمون  شفاهی معرفی و در صورت احراز حد نصاب لازم به اساتید مربوطه جهت گذراندن تست روانشناسی (تست کتل) معرفی میشوند.

وی در ادامه افزود نهایتا افرادی که بتوانند از تمامی مراحل با موفقیت عبور کنند به عنوان طلبه و دانش پژوه این مرکز پذیرفته شده ومیتوانند از امکانات و خوابگاهها و…برخوردار شوند.

معاون علمی فرهنگی اضافه کردآزمون شفاهی دراین دوره به مدت ۹روز از تاریخ ۹۷/۰۱/۳۱لغایت ۹۷/۰۲/۲۸ ادامه داشت و طی آن باز از بین قبول شدگان افرادی با توانایی و انگیزه های فراتر انتخاب و به مرحله سوم معرفی شدند.

وی پذیرش طلاب را صرفا منحصر به طلاب پایه ۷ندانست و در این باره ابراز داشت از بین پایه های ۸،۹،۱۰ و درو س خارج نیز امسال به صورت محدود و صرفا از طریق مصاحبه پذیرش وجودداشت .

گفتنی است تست روانشناسی از این جهت برگزار می شود که چنانچه مواردی در خصوص ارائه چارچوبهای  نظری و عملی لازم باشد، بیان و از این راه ویژگیهای شخصیتی افراد مد نظر قرار گرفته و در واقع این آزمون جهت شناسایی تعیین سطح علمی و شخصیتی فرد است .

مدرسه عالی خاتم الاوصیا موسسه حوزوی است که با ارائه دروس تخصص در دو رشته فقه واصول و فقه الاقتصاد به ارائه برنامه های آموزشی درکنار فوق برنامه ها پرداخته و با برگزاری نشست ها ونکوداشت ها سمت وسوی طلاب و دانش پژوهان را برای آینده ای روشن ترسیم می کند.