واکاوی نشانه مومن حقیقی براساس حدیثی از امیر حکمت و بیان مولی الموحدین امام علی علیه السلام

جلسه اخلاق مورخ ۹۷٫۰۷٫۱۱ اشاره به حدیثی از امام علی علیه السلام مبنی بر بیان شاخصه های نشان ایمان و کفر

 

در جلسه اخلاق که مورخ ۹۷٫۰۷٫۱۱در مرکز تخصصی فقه واصول مدرسه عالی خاتم الاوصیاء(عج) برگزار شد بر به کارگیری عناصر کلیدی حدیثی از امام علی علیه السلام به عنوان یک نهاد با کارکرد ویژه در زندگی علمی و عملی همگان تاکید شد.

آیت الله علیدوست در دومین جلسه اخلاق  که در سال تحصیلی جاری برگزار می شد با اشاره به حدیثی از امام علی که می فرمایند: «الایمان علی اربعه ارکان ؛التوکل علی الله ،والتفویض الی الله ،و التسلیم لامرالله والرضا بقضاءالله وارکان الکفراربعه: الرغبه والرهبه والغضب و الشهوه»  اظهار داشت باید دید مصداق بارز هر یک از اجزای حدیث فوق چیست و چگونه واقع می شود

وی با بیان این که نباید صرفا به عنوان نکات استحسانی به مطالب واحادیث نگاه کرد افزود: هر یک از اجزای این حدیث می تواند ساختار یک نهاد با کارکرد مستقل بر مبنای معرفت باشد در تعالی زندگی فردی و جمعی همگان باشد.

ایشان در ادامه کلام، واژه توکل را از دید لغت شناس معروف«زبیدی» در تاج العروس را توضیح داد و آن را از دید وی به معنای این که انسان احساس فقر کند و براین اساس خدا را تکیه گاه خود قرار دهد معرفی کرد.

آیت الله علیدوست در ادامه در توضیح مفهوم دوم «التفویض» گفت: التفویض به عبارتی یعنی «العبد یدبر والله یقدر» تفویضی که همراه با تسلیم باشد و تسلیمی که بر اساس رضا باشد رضایتی همراه باطیب خاطر نه همراه با اکراه و اجبار.

عضو جامعه مدرسین به تبیین ارکان کفر از دیدگاه امام علی علیه السلام پرداخت واذعان داشت: منظور از رغبت هر گونه شیفتگی است و رهبت نیز ترس از هر چیزی و غضب و شهوت نیز که هر یک می تواند مصادیق خاص خود را داشته و در حیطه شهوت میتوان به اقسام وانواع آن اشاره کرد از جمله شهوت مال، شهوت ثروت، مقام و شهرت و شهوت جنسی که هر یک می تواند توقفگاه اساسی در مسیر راه رشد و پیشرفت باشد.