همت های بلند ؛ پاداش های بزرگ

«برخی از خداوند دنیا را می خواهند و خدا هم به آنها عطا می کند، برخی  آخرت را طلب می کنند به آن ها آخرت داده می شود واین یعنی تفاوت در همت وتفاوت در نتیجه»

جهت مشاهده مطلب و دریافت فایل PDF درس اخلاق حضرت استاد علیدوست به ادامه بروید…

PDF

آیت الله علیدوست درجلسه اخلاق مورخ ۲۴/۰۸/۹۶ با پرداختن به بحث بلند همتی آنرا عنصراساسی در رشدعلمی و معنوی ارزیابی و توجه به این موضوع را مورد تاکید قرارداد.

وی با اشاره به آیه ۱۴۵سوره مبارکه آل عمران که میفرماید : «هر کس دنیا را بخواهد از آن به او  میدهیم و هر که آخرت را بخواهد از آخرت به او  میدهیم» اظهار داشت سیر تصاعدی بلندهمتی و تفاوت در بینش که منجر به تفاوت در درخواستها می‌شود را می توان در نقطه اوج آن که همانا دنیا طلبی و یا آخرت طلبی است به وضوح در این آیه دید.

آیت الله علیدوست در ادامه تصریح کرد همانطور که قرآن این مبحث را راجع به آخرت طلبی عنوان نموده، میتوان آن را به همین شکل به کسب اخلاق، علم و یا هر امتیاز دیگر تسری داد و در هر حال باید بلند همت بود تا متناسب با آن به پاداش رسید.

رئیس شورای عالی مدرسه خاتم الاوصیاء(عج)  در خصوص عوامل اصلی موفقیت و ارتباط آنها با یکدیگر گفت: میتوان درهر زمینه ای به یک سری از داشته ها بسنده کرد و رضایت داد اما برخی از انسانها این گونه نیستند و به اند ک قناعت نمی کنند به عبارتی اگر بخواهیم در رابطه با ظرف دانش این بحث را واکاوی کنیم، باید بگوییم که گاه فردی صرفا یک سری اطلاعاتی از یک علم میداند اما فرد دیگری همین علم را تا حد ارائه ایده و نظر ادامه می دهد و میرسد به مرحله هایی که صاحب نظریه می‌شود و سبک خاصی به او تعلق می گیرد وچه بسا صاحب مکتب نظری خاصی هم شود که باید گفت این دیگر نقطه اوجی است که برخی با پشتکار وهمت بلند به آن میرسند.

آیت الله علیدوست ضمن بررسی آسیب شناسانه برخی از رفتار و  عادات در عالم طلبگی در حیطه امور تحصیلی و مطالعاتی اذعان داشت: باید به عنوان اولین فاکتور از افزایش ظرفیت و  قابلیت های وجودی در امر درس و  تحصیل و حتی مهمتر از آن تهذیب صحبت کرد که پیش شرط اساسی موفقیت است.

ایشان به عنوان عنصر دوم موفقیت، از همت بلند و در نهایت سومین عامل را مقاومت عنوان نمود وخاطر نشان کرد بتوان با تحقق عوامل موثر به ترسیم جامعه ایده  آل پرداخت و البته میتوان با حذف تعلقات و سیئات محرم درگاه الهی شد و  بدست آورد آن چه را که نامحرمان از آن محرومند و بقول حافظ خود را شایسته و لایق دریافت جام طهور معرفت کرد.

تا نگردی آشنا زین پرده رمزی نشنوی                 گوش نامحرم نباشد جام پیغام سروش

ایشان با بیان خاطره ای نقل شده از مرحوم نائینی به عنوان شاهد مثال این جریان گفت : فقط می توان با بک گراند تقوا و تهذیب نفس و خودسازی به پیشرفت واقعی رسید و طی این مرحله بی همرهی تقوا ممکن نیست و طبق آنچه که نقل شده، مرحوم نائینی جهت درس تفسیرقرآن تصمیم میگیرند به همراه دو تن دیگر از شخصیت ها؛ میرزای نوری و سید اسماعیل صدر به محضر ملافتحعلی سلطان آبادی بروند و کسب فیض نمایند و به خیال خود بتوانند یک ماه کامل را یکدور تفسیر کار کرده باشند اما مشاهده می کنند با دریایی از علم مواجهند که فقط تفسیریک آیه آنهم آیه هفت سوره حجرات که آیه ساده ای هم هست و نه از متشابهات است و نه از تاویلات و ….اما، این مرد بزرگ راجع به این آیه  یک ماه کامل تفسیر گفت واین امر میسور نیست مگر با عنایات ذات باریتعالی به برخی از نفوس مستعد که در اثر تهذیب نفس و مجاهده که ریشه درطبع بلند وبلند همتی دارد بدان رسیده اند……

بایسته یادآوری است این جلسه بعد از برگزاری جلسات نماز ظهر وعصر برگزار شد.