نمیتوان با چرتکه انداختن به حذف زوائد دروس حوزه اقدام کرد باید کار کارشناسانه انجام داد

آیت الله علیدوست درادامه مباحث خود درخصوص ضرورت جامعیت نگرش ومطالعه اظهار داشت : فقیه اعلم کسی است که بتواند فروع را به مرتبط ترین قواعد و اصول   برگرداند؛ فقیه کسی است که مسلط بر فروع آراء واصول باشد؛ آنی که سنجه نهایی است این که فقیه اعلم فروع متفاوت را به یک اصل برگرداند درست همچون کسی است که با تسلط خاص و با اشرافی که به تمامی مباحث از قبل داشته سریعا تمامی  مطالب و موارد را با توجه به اقتضای آن در جای خود مثل پازل قرار دهد وبه نتیجه برسد.واین قضیه میسور و ممکن نیست مگر مطالعه برخی منابع و کتب که گاه آن ها را از زوائد تلقی می کنیم .

آیت الله علیدوست در جلسه اخلاق مورخ ۹۶/۱۰/۱۳ با اشاره به برخی انتقادات در خصوص زوائد برخی علوم مطرح حوزوی از جمله علم اصول اذعان داشت: برخی معترض اند  که مطرح شدن  بسیاری مسائل در این علوم زائد است و  کاربردی در جامعه ندارد که البته معتقدیم همه مباحث در یک سطح نیست؛ برخی بیشتراهمیت دارند وبرخی اصلا مورد نیاز نیست.

وی ادامه داد و افزود :این را هم باید دانست نگاه کاتالیزوری به مباحث داشتن چه بسا باعث شود در جایی که گاه ممکن است منبعی کاربرد موثرداشته باشد مغفول ماند.

آیت الله علیدوست درادامه مباحث خود درخصوص ضرورت جامعیت نگرش ومطالعه اظهار داشت : فقیه اعلم کسی است که بتواند فروع را به مرتبط ترین قواعد و اصول   برگرداند؛ فقیه کسی است که مسلط بر فروع آراء واصول باشد؛ آنی که سنجه نهایی است این که فقیه اعلم فروع متفاوت را به یک اصل برگرداند درست همچون کسی است که با تسلط خاص و با اشرافی که به تمامی مباحث از قبل داشته سریعا تمامی  مطالب و موارد را با توجه به اقتضای آن در جای خود مثل پازل قرار دهد وبه نتیجه برسد.واین قضیه میسور و ممکن نیست مگر با مطالعه برخی منابع و کتب که گاه آن ها را از زوائد تلقی می کنیم .

آیت الله علیدوست اضافه کرد: البته این راهم نباید انکار کرد  که همه مسائل در یک سطح نیست و بنده هم  در جلسه ای که قبلا داشتم پیشنهاد داده ام که یک هیأت صاحب اندیشه، استاد، عالم تدریس کرده و  عاقل که بتواند اولویت بندی کند انتخاب شود و تمامی مباحث ذیل اولویت های اول و مابقی را ذیل اولویت های دوم برنامه ریزی کنند؛ مباحث قسم اول محورکار قرار گیرد که در یک پرسه  ده ساله  اهم مباحث دروس سطح خوانده شود زیرا معتقدیم دوره سطح نباید از ده سال بگذرد  و مابقی در اولویت دوم قرار گیرد.

آیت الله علیدوست با نگاه نقادانه نسبت به کسانی که دائم با قیچی نقد می خواهند مباحثی را قیچی کنند اظهار داشت: درخصوص اینکه چه بحثی زائد است و کدام نیست بر این باوریم که  نباید چرتکه انداخت بلکه باید گروهی کارشناس انتخاب و تمامی مراکز به صورت هماهنگ ـ نه صرفا یک مرکزـ  اقدام به این کار کنند .چرا که هر گونه اقدام غیر علمی و کارشناسی نشده در این باره مثل جریان آپاندیس می ماند که قبلا این عضور رابه عنوان  عضو زائد بدن حذف می کردند امام الان می بینند کارکردها و نقش خاص خود را  در سیستم پیچیده بدن به عهده دارد.

استاد علیدوست پایان بخش صحبت های خود را به نوعی آسیب شناسی این قضیه قرارداد که آیا ممکن است بتوان به صورت کاربردی ازمباحث استفاده کرد وبتوان به صورت موثرو مفید درجامعه حضور داشت؟ که در این خصوص  تصریح کرد: در حوزه مباحثی، جنبه معلومات عمومی دارد و مباحثی جبنه معلومات اختصاصی؛ معلومات عمومی را باید خوب خواند: بلاغت اصول، فقه و ادبیات که تمامی این ها، مباحثی است که باید مبنایی مطالعه شود ولی معلومات تخصصی باید طلبه علاقه و گرایش خود را معلوم کند و کار کند و این را هم یک طلبه کوشا باید بداند در صورتی که اهل تحقیق و زحمت بود از لحاظ گرایش جامعه به او مشکلی نخواهد داشت و  به عبارتی همه موقعیت ها برای او  تضمین شده اشت.

بایسته یادآوری است این جلسه در پاسخ  یکی از سوالات طلاب تشکیل شد  که به بحث حضور برخی موارد زائد در کتب درسی حوزه اشاره داشت .