نشستی با عنوان مراقبت های معنوی از بیماران با حضور مدیران مکسا در مدرسه عالی خاتم الاوصیاء(عج)

 

بسم الله الرحمن الرحیم

در نشستی که با حضور مدیران و مسئولین مرکز خیریه سرطان آلای اصفهان در مدرسه عالی خاتم الاوصیاء مورخه ۹۷٫۰۹٫۲۷ برگزار شد، بحث مراقبت ها و حمایت های تسکینی با استفاده از مبانی اخلاقی و اعتقادی با متد های علمی، مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

عضو هیات علمی دانشکده علوم پزشکی دانشگاه اصفهان،در خصوص فلسفه وجودی مرکز کنترل و پیشگیری سرطان مرکز آلا اظهار داشت:این مرکز با توجه به تبلور نیاز جامعه از سال ۱۳۹۰کار خود را آغاز کرد در حالی که این جریان دردنیا از سال ۱۹۵۸ با نظریه خانم سیسیلی ساندرز که یک پرستار بود با عنوان مراقبت های تسکینی و حمایتی از بیماران مبتلا به سرطان کلید خورد و در سا ل ۱۹۶۳میلادی در دانشگاه ییل آمریکا این نظریه به یک متد علمی تبدیل  شد.

وی در ادامه با اشاره به آمار بالای میزان مرگ و میر بر اثر سرطان، ابراز داشت: ۷۵۰۰بیمار سرطانی داشتیم که متاسفانه چهل و هشت درصد آنان فوت کردند و  پنجاه و دو درصد آنان هم اکنون در قید حیات تحت مراقبت های ویژه قرار دارند و طبق آمار اولین عامل مرگ و میر  در دنیا بر اثر بیماری قلب و عروق بوده ودر مرحله دوم بر اثر تصادفات و درمرحله سوم سرطان است که البته این جریان با تعداد تلفاتی که هم اکنون شاهدیم گویای این است که سرطان به زودی جایگزین عامل اول یا دوم خواهد شد واین امر نیاز و ضرورت واهمیت توجه بیش از پیش به چنین موضوعی د ر تمامی ابعاد واتخاذ راهکار مناسب را گویاست.

وی در ادامه به تشکیل پرونده های الکترونیکی بیماران تحت مراقبت در سراسر ایران اشاره کرد و افزود: در حال حاضر تمامی بیماران با استفاده از نرم افزارهای موجود دارای پرونده ای هستند که به صورت سراسری و مداوما تحت مراقبت هستند تا علاوه بر رسیدگی به بیماری های جسمانی از بیماریها و عوارض روحی و روانی کمترین آسیب را ببینند.

دکتر ناجی در خصوص مراکز پایه گذاری شده در این موضوع به مراکز خیریه پیشگیری و کنترل سرطان  تهران و اصفهان اشاره کرد و یادآور شد : نه تنها تمام خدمات مورد نیاز در این مراکز به بیماران ارائه میشود که هیچ هزینه درمانی هم دریافت نمیگردد و فعالیت این مراکز باعث شده که رتبه کشور در دنیا از ۷۳در سالهای قبل از ۹۰به مرتبه نمونه که رتبه سوم از چهار رتبه شاخص است ارتقاء یابد؛ زیرا مطالعات به مبحث نظام سلامت وارد شده و تحقیقات و کارهای علمی گسترده ای علاوه بر فعالیت های درمانی انجام شده است.

سخنران دوم این جلسه دکتر احمدی فراز عضو هیات علمی دانشگاه شهید اشرفی اصفهان بود که با اشاره به کتب تالیفی و فعالیت های علمی مرکز مکسا با عناوین «چرامن ؟»،«مراقبه با دعا»و «بیماری و بیداری» خواستار تعمیق همکاری در قالب فعالیت علمی و تحقیقاتی بین مرکز مذکور با طلاب مدرسه عالی خاتم الاوصیاء(عج) شد.

احمدی فراز در ادامه ابراز داشت: سوالاتی در این کتابها از بیماران جمع آوری شده که اکثرا حول  قضایای اعتقادی و اخلاقی است و طبق نظر سنجی هایی که شده نود درصد را شامل میشود و این جریان رویکرد توجه به مبناهای اعتقادی  و دعا و نیایش را در بازتوانی این افراد بیش از پیش به صراحت مورد تاکید قرار میدهد.

دکتر احمدی فراز برخی اظهارات بیماران  را بیان کرد و گفت: برخی از آنان با اینکه مبانی اعتقادی محکمی داشتند ولی به سبب بیماری به مراحلی میرسند که هماره این سوال را میپرسند که: چرامن؟ سوالی که مبناها و پایه های یک عمر اعتقاد را به ویرانی می کشاند و بر ماست که برنامه داشته باشیم و همچون مراکزی که در دنیا هم اکنون با حضور روانشناسان و کشیشان، بیماران را روحیه میدهند،ما نیز در بیمارستان ها و مراکز درمانی چنین امکانات و حضوری داشته باشیم.امری که موضوع تاثیر گذاری بر بیماران را از طرق معنوی و غیر ملموس به منصه ظهور می رساند.

قابل ذکر است که عنوان فعالیت این مراکز در قالب گفته شده به موازات فعالیتهایی که در سراسر دنیا در حال انجام است،«فعالیت های معنوی مراقبت از بیمار» نام دارد که رویکرد مطالعاتی و علمی و عمیق را از حوزه ها و مراکز دینی خواستار است.