معنویت و پشتکار شاهراه رسیدن به مقصدی به نام افزایش ظرفیت ها و قابلیت های وجودی

شکرگزاری  از جمله اعمالی است که تاثیر  مستقیم در افزایش قابلیت ها و ظرفیت های وجودی به عنوان یکی از پایه های اصلی موفقیت دارد و  این پارامتر جزء آن دسته مواردی است که تاثیر عینی و  آنی آن در زندگی مادی و معنوی مشهود و ملموس است .

آیت الله علیدوست در ادامه موضوع عوامل موثر در رشد تحصیلی، در جلسه ای که روز اول آذرماه سال جاری به عنوان درس اخلاق  برگزارشد به تشریح عوامل موثر در  ارتقای قابلیت‌های وجود پرداخت.

یکی از عمده ترین دلائل موفقیت یک طلبه و دانش پژوه افزایش ظرفیت و قابلیت وجودی اوست

درجلسه درس اخلاق مورخه ۰۱/۰۹/۹۶عالی خاتم الاوصیاء (عج) که با حضور وسخنرانی آیت الله علیدوست برگزارشد عنصر افزایش ظرفیت و قابلیت وجودی به عنوان اصلی ترین عامل توفیق در امر تحصیل و تهذیب در کنار عواملی همچون همت بلند و مقاومت به صورت موردی و ویژه مورد دقت نظرو بررسی قرار گرفت .

عضو جامعه مدرسین با تبیین علل و عوامل متعدد ومؤثر بر افزایش ظرفیت ها و قابلیت ها اظهارداشت: طبق احادیث وارده که به تقسیم بندی عقل توجه دارد از جمله این حدیث که «العقل عقلان؛ عقل بالطبع و عقل بالاکتساب» ،باید گفت موضوع قابلیت ها که در واقع همان استعدادها و قوه تعقل در انسان است همچون بسیاری دیگر از ویژگیها، هم ریشه های ذاتی دارد، هم اکتسابی؛ و در این باره نباید از عواملی همچون تاثیرات ژنتیکی و محیطی غافل شد اما اصل قضیه در این خصوص بحث اراده است که بیشترین و موثرترین نقش را برعهده دارد.

آیت الله علیدوست درراستای بیان واضح تر بحث مذکور، بستر ساز و زمینه ساز تعالی ویژگی قابلیتها را در دایره اراده، توجه به معنویات و تلاش و کوشش مداوم دانست و آن را از مصادیق عقل اکتسابی عنوان نمود  که رشد و تعالی آن به خو د انسان منوط و وابسته است .

استاد علیدوست در ادامه دایره تاثیرات ونتایج افعال و شعاع رفتاری را توضیح داد ودر این رابطه افزود: گاه تقسیم بندی اعمال بر این اساس است که برخی درهمین دنیا انعکاس اعمال خود را می بینند ـ چه خوب یا بد ـ و برخی در برزخ و برخی در آخرت.

ایشان ضمن بیان برخی رفتارهای نقل شده که منتسب به برخی علماست، یادآور شد ما نباید از رفتار ها و اعمال نیک  که تاثیرمستقیم و زود هنگام در توفیقات دارد غافل شویم .وی دو رویی وهمچنین ناسپاسی نسبت به خدا و ولی خدا و ذوی الحقوق و والدین را از جمله مسائلی عنوان نمود که به صورت صریح و آشکارا دامنه توفیقات آدمی  و بالطبع حیطه قابلیت ها و ظرفیت های وجودی او را محدود میکند و بالعکس رعایت حقوق دیگران و سپاسگزاری حاوی آثار بسیاری در همین دنیاست.

آیت الله علیدوست در پایان این جلسه  به صورت اخص، توجه به قرائت برخی سور قرآنی از جمله  سوره یس و اهداء آن به ذوات مقدس ائمه هدی علیهم السلام را ملحوظ نظر قرارداد و خاطر نشان کرد: فردی که مداومت بر قرائت این سوره مبارکه داشته باشد میتواند به صورت عینی وملموس برکات آنرا در زندگی فردی و اجتماعی خود تجربه کند و از فوائد کثیره آن بهره مند شود.