مبعث مبارک

سالروز بعثت رسول اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله بر تمامی دوستداران آن حضرت تهنیت باد