روش تحصیل فقه و اصول استاد عصّاری- ۱۳۹۳/۱۰/۲۵

برای دریافت صوت جلسه بر روی لینک زیر کلیک کنید.

لینک دانلود