رعایت هنجارهای رفتاری ضرورتی انکارناپذیر بعنوان شاخصه موفقیت در تطابق با معاییر

آیت الله علیدوست در این جلسه با اشاره به حدیث ان  الله جمیل و یحب الجمال ، اظهارداشت: زیبایی وجلوه های آن بیش از همه باید دررفتار یک طلبه به عنوان مبلغ دین و  عهده دار بار مسئولیت رسالت الهی مشهود و  هویدا باشد.زیرا بیش از این که یک طلبه با بیان وگفتار مبلغ باشد با عملکرد و طرز رفتار فردی و جمعی است که  تاثیرگذار خواهد بود .

درجلسه اخلاق این هفته مدرسه عالی خاتم الاوصیا که مورخ ۹۶٫۱۲٫۰۹برگزار شد بر مباحث رفتاری و شاکله های صحیح آن تاکید و تصریح شد .

آیت الله علیدوست در این جلسه با اشاره به حدیث ان  الله جمیل و یحب الجمال ، اظهارداشت: زیبایی وجلوه های آن بیش از همه باید دررفتار یک طلبه به عنوان مبلغ دین و  عهده دار بار مسئولیت رسالت الهی مشهود و  هویدا باشد.زیرا بیش از این که یک طلبه با بیان وگفتار مبلغ باشد با عملکرد و طرز رفتار فردی و جمعی است که  تاثیرگذار خواهد بود .

وی ضمن تبیین زیر مجموعه های زیبایی رفتاری، اضافه کرد : رعایت هنجارها می تواند نشانه‌ها و علائمی داشته باشد که از طرز بیان و صحبت با زبان معیار شروع می شود تا نوع پوشش مناسب لباس و  شیوه رفتاری که باید به دقت تمامی این موارد ملحوظ نظر طلاب درتمامی آنات و لحظات قرار گیرد.

آیت الله علیدوست استفاده از برخی اصطلاحات گفتاری تکراری که گاه ممکن  است به صورت نا خودآگاه تکیه کلام قرار گیرد را آسیب زا  عنوان کرد و  افزود: باید حتی نسبت به واژگانی هم که از آنها درکلام استفاده می کنیم، دقت لازم را داشته باشیم .

ایشان اضافه شدن اضلاع اخلاق  و آداب نیک به اضلاع قبلی را مکمل بحث معرفی کرد که می تواند پازل زیبایی رفتاری را تکمیل کند  و در این باره  افزود: تمامی این موارد درصورتی که رعایت نشود و به نوعی عناوین ثانوی پیدا کند، می تواند دستمایه تمسخر و استهزا قرار گیرد .

عضو جامعه مدرسین برخی از مصادیق رفتار و اخلاق پیامبر را یادآور شد وگفت : تمامی رفتار پیامبر اسلام سراسر درس بوده وباید با کاهش فاصله های موجو د با این معیار عظیم تمامی شعاع آسیب ها که بعضا می تواند یک نوع ضد تبلیغ قلمداد شود را تحت کنترل قرار داد.