رعایت ادب و سلیقه ابزارسومی است برای تبلیغ دین خدا /امام علی (ع) و حضرت فاطمه زهرا(س) معجزات دیگر پیامبر خدا علاوه بر قرآن

در جلسه اخلاق که روز چهارشنبه مورخ ۱۶/۱۲/۹۶ در مدرسه عالی خاتم الاوصیاء (عج) برگزارشد آیت الله  علیدوست تقوا ،سواد و رعایت ادب و سلیقه را اضلاع سه گانه ابزار  تبلیغ دین خدا معرفی کرد.

استاد علیدوست در ابتدای این جلسه ضمن تبریک ایام ولادت حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها به بیان و  معرفی ابزار سه گانه تبلیغ پرداخت و بر رعایت ادب وسلیقه از سوی طلاب تاکید کرد.

وی ادامه داد زمانی که ما از معجزات نبی اکرم یاد می کنیم علاوه بر قرآن باید  دو  شخصیت بزرگ یعنی امام علی (ع)و حضرت فاطمه زهرا (س)که تحت تربیت مستقیم رسول خدا  بودند را هم از معجزات ایشان بدانیم.

ایشان محتوای اصلی بحث خود را حول محور رعایت ادب اجتماعی قرار داد و در خصوص اهمیت رعایت آداب از سوی طلاب افزود: برخی می پرسند در تقابل و تعارض رعایت مستحبات و هنجارهای عرفی چه باید کرد که در این خصوص باید  گفت  سنجش شرایط اولویت دارد و گاه عدم رعایت هنجار عرفی نوعی بی اعتنایی به قوانین و ضوابط تلقی می شود که آثا رمنفی آن بیش از آثار  مثبت است شاید این جریان مبنا نداشته باشد اما باید از انجام برخی مستحبات به دلیلی که بیان شد، احتراز کرد.

ایشان اضافه کرد: خداوند متعال تمام دنیا را متاع قلیل میداند اما به حکمت که میرسد از آن به  خیر کثیریاد می کند و شخصیت بزرگی همچون  لقمان را هم  حکیم معرفی می نماید  بر این مبنا وقتی به  مجموعه مواردی  که  از زبان لقمان حکیم در قرآن بیان شده، نگاه می کنیم می بینیم که مجموعا نصایحی است که  یک سلسله آداب اجتماعی  را مطرح می کند که رعایت آن می  تواند ابزار سوم تبلیغ دین خدا قلمداد گردد.

وی به عنصر تقوا و اخلاص اشاره کرد وگفت کار باید مخلصانه برای خدا باشد و چه بسیار  کسانی که آمدند و تعظیم ها و کف زدن ها و هوراها همه برای آن ها بود، اما اینک هیچ خبری از آنان نیست . وی در این باره افرادی همچون عبدالملک مروان، مامون ومنصور را مثال زد و در مقام مقایسه افزود درحالی که هیچ خبری و اثری از قبورخلفای جور بنی عبا س و بنی امیه نیست اما ببینید یک دختر منتسب به امام حسین آنهم در دل شام چه بارگاهی دارد! واین نیست مگر به اخلاص و  تقوایی که ائمه هدی داشتند؛ زیرا فقط این تقوا و اخلاص است  که می ماند و ما هم باید به اینان اقتدا کنیم تا فروغی از پرتو توفیق آنان نیز شامل حال ما شود.