جلسه درس اخلاق

کتاب های بزرگ حاصل اراده های بزرگ است نه امکانات زیاد

آیت الله علیدوست: انسانهای بزرگ الزاما در رفاه نبودند بلکه صاحب اراده های بزرگ بودند.

در جلسه اخلا ق که  روز چهارشنبه مورخ ۰۳/۰۸/۹۶در مدرسه عالی خاتم الاوصیاء برکزارشد ، آیت الله علیدوست در صحبتهای خود با محوریت شکرگزاری ولزوم یادآوری نعمت های الهی اظهار داشت :  یکی از این نعمتهای بزرگی که باید هماره مد نظر داشت، نعمت «بودن در مسیر علم» است وی با اشاره به حدیث : «من طلب بابا من العلم لیحی به الاسلام، کان بینه  و بین الانبیاء درجه » اذعان داشت: باید قدر مقام و موقعیت طلبگی و بودن در مسیر علم را دانست و از بابت آن  شکرگزار بود.

توجه دادن طلاب به مبحث اراده، رویکرد دیگر ریاست شورای مدرسه عالی خاتم بود که در این باره اهمیت اراده وهمت طلبگی را یادآور شد و در این زمینه افزود :با این که سعی شده حداکثر امکانات برای طلاب فراهم شود، اما باید به این حقیقت اعتراف کرد که برای رسید ن به قله های رشد و پیشرفت، همه این امکانات به لحاظ نسبت، حکم بیست درصد نقش را در این مسیر برعهده دارد و در واقع هشتاد درصد قضیه به همت خود شما طلاب بستگی دارد.

 

وی  در ادامه به برخی آسیبهای پیش رو در مسیر علم و علم آموزی اشاره و دراین خصوص تصریح کرد: ممکن است فردی صاحب قلم باشد اما صاحب تدریس نباشد یا بالعکس. یا این که مبانی را بداند اما نیازها را نداند؛ یا این که نیازها را بداند اما مبانی علمی را نداشته باشد که این ها همه چالش اساسی است که باید با دقت نظر و غور در علم و همچنین محکم کردن بنیه های علمی برطرف گردد و این مطلب یک نیاز و ضرورت برای جامعه علمی ماست که اثرها بر آن مترتب است .

آیت الله علیدوست پایان بخش سخنان خود را به فواید برخی منابع فقهی از جمله مکاسب اختصاص داد و در این رابطه خاطر نشان کرد اکنون زمینه ها و بسترهای زیادی فراهم است تا یک طلبه بتواند امیدوار باشد که خواندن مباحث حوزوی تا چه حد کاربردی و مورد نیاز جامعه امروز است.

شایان یادآوری است درابتدای این جلسه یکی از طلاب به مداحی پرداخت وهمگان را بهره مند از فیوضات با برکت یاد ائمه اطهار علیهم السلام نمود.