تهیه و تنظیم نشریه خاتم ۱۰ویژه معرفی صاحب جواهر

 

گاهنامه خاتم ۱۰ از سوی مدرسه عالی خاتم  الاوصیا ء(عج)چاپ و منتشر شد.

از سوی روابط عمومی مدرسه عالی خاتم الاوصیاء(عج) نشریه ای ویژه نکوداشت و معرفی صاحب جواهر تهیه  و تنظیم شد.

گاهنامه خاتم ۱۰ از سوی مدرسه عالی خاتم  الاوصیا ء(عج)چاپ و منتشر شد.

از سوی روابط عمومی مدرسه عالی خاتم الاوصیاء(عج) نشریه ای ویژه نکوداشت و معرفی صاحب جواهر تهیه  و تنظیم شد.

این نشریه که حاوی مقالاتی از سوی محققین در موضوعات : زندگینامه و زیست نامه علمی صاحب جواهر ،فقه جواهری در گفتمان امام خمینی به مثابه یک روش ،جایگاه لغت در فرایند استنباط و در نهایت مقاله پیامد گرایی در روش استنباط صاحب جواهر بود که در تیراژ ۵۰۰ عدد و در ۷۲ صفحه چاپ گردید.

با توجه به این که نکوداشت صاحب جواهر پنجمین نکوداشتی بود که از سوی مدرسه عالی خاتم الاوصیا برگزار می شد خلاصه ای ا زتمامی نکوداشتهای برگزار شده در قالب تصاویر و آمار و ارقام در ابتدای نشریه به مخاطب عرضه می شود.

گفتنی است تا کنون نشریات ذیل الذکر از سوی مدرسه خاتم چاپ شده است: نشریه مرد مجاهدت ها و هجرتها ویژه معرفی آیت الله شیخ عبدالکریم حائری یزدی ، نشریه آخوند ملامحمد کاظم خراسانی ، نشریه شیخ اعظم و نشریه عیار فقاهت در معرفی صاحب جواهر.