تبیین سند الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت جهت جذب اندیشه ها و همکاریها

 

آنچه سند الگوی جامعه ما را از دیگر کشورها متمایز می کند توجه به دو هویت اسلامی و ایرانی بودن آن است…..

جلسه ارتقای سند پایه الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت مورخ ۹۷٫۱۰٫۱۹با حضور و سخنرانی آیت الله علیدوست رئیس اندیشکده فقه و حقوق اسلامی مرکز الگو و حجت الاسلام سید علیرضا حسینی دبیر اندیشکده در مدرسه عالی خاتم الاوصیا برگزار شد.

در ابتدای این جلسه آیت الله علیدوست با بیان این که هر گونه تعامل بین این مرکز و طلاب حالت «بُرد بُرد» را دارد، افزود: طلبه های فاضل باید ظرفیت خود را از حالت بالقوه به بالفعل درآورند و این امر میسور نیست مگر با مشارکت در این گونه فعالیتها در ابعاد علمی، که بستر ساز این امر خواهد بود.

وی در ادامه اظهار کرد: در اندیشکده فقه و حقوق دو برنامه در دستور کار است: اول: ارائه الگو و دوم: وجود شورای نگهبانی که بر سایر اندیشکده ها به نوعی نظارت دارد.

وی با بیان این که تعامل باید مستمر باشد،گفت: در حقیقت هم مراکز به نوعی موظفند که فرد متناسب خود را بیابند هم این که افراد نیز باید با توجه به پتانسیل علمی خود مراکز متناسب را در این باره بیابند و کار را آغاز کنند.

در ادامه این جلسه حجت الاسلام حسینی دبیر اندیشکده فقه و حقوق مرکز الگو با ارائه تاریخچه تدوین و راه اندازی این مرکز به بیان برخی شاخص های مد نظر در تاسیس این مرکز پرداخت و عنوان کرد: سال ۸۴برای نخستین بار به رهبری ضرورت تدوین سندی بر مبنای ترسیم افق و چشم انداز پیشرفت کشور در سال های آینده پیشنهاد شد.که مورد استقبال ایشان قرار گرفت.وطرحی ارائه شد که سال ۸۹اصلاح  و در نهایت در پائیز ۹۷ طرحی جامع که مباحث زیست محیطی و عدالت را در بر می گرفت به رهبری ارائه گردید،و  هم مقرر گردید که مرکزی متکفل کارها شده تا برنامه ها را به سامان و سند برساند.

حسینی افزود: رهبری در مهرماه ۹۷سند را رسانه ای کردند .وی در خصوص پشتوانه علمی سند مذکور گفت حدود ۷۰۰۰نفر از چهره های حوزوی و دانشگاهی بر روی این سند در قالب کارگروهها، اندیشکده ها و کنفرانسها کار کردند.

وی به تعداد کنفرانسها اشاره کرد و اظهار کرد: امسال هشتمین کنفرانس مربوطه برگزار شد.که برای ارائه مطالب و مقالات هیچ نوع محدودیتی وجود ندارد.وی در باره ضرورت ورود عالمانه حوزویان به این مباحث و مراکز اذعان کرد: هم اکنون حوزه دارای بیش از ۲۰مرکز تخصصی است.و چنانچه چهره های حوزوی در این عرصه وارد نشوند،ممکن است مخالفتهایی با مباحث داشته باشند،که البته متقابلا تمام تلاش متولیان بر ادامه مسیر و روند کار تا حصول نتیجه  است.

وی در ادامه به کلید واژه های عبارت مرکز الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت اشاره کرد و خاطر نشان کرد: بر روی تمامی این واژگان تک به تک تاکید و تصریحاتی بوده که انتخاب آن ها براین اساس و مبناست؛ به کار بردن واژه الگو با این که این قانون است که حرف اول را در تمامی کشورها میزند،از آن جهت است که در واقع این سند الگویی است برای تمامی ریز قوانین و به عبارتی این سند الگویی است که تمام قوانین باید از آن الگو بگیرند و یک پارادایم و مجموعه قوانین است.

حسینی افزود: پیشرفتی که مد نظر ماست،با پیشرفتی که در سند چشم انداز کشورهایی همچون مالزی و اندونزی ترسیم و تعریف شده ،تفاوت دارد؛ زیراآنها بر جنبه های مادیگرایانه تاکید دارند در حالی که در کشور ما جنبه های دینی هم لحاظ شده است و در واقع مؤلفه های دینی بر محوریت سه بحث در مبانی خداشناسی ،انسان شناسی و جهان شناسی استواراست.

دبیر اندیشکده فقه و حقوق،به چهار مؤلفه  مد نظر رهبری در تدوین سند نهایی اشاره کرد و گفت: رهبری همواره بر چهار مولفه تمرکز داشتند که عبارتند از : علم ،فکر ،معنویت و زندگی ….امری که کاملا صورت ایرانی و اسلامی و متمایزی را به قضیه میدهد.

حسینی با اشاره به کلید واژه نهایی اسلامی ـ ایرانی اظهار کرد: برخلاف برخی کشورها همچون عربستان که در سند خود هیچ هویت خاصی را برای خود در نظر نگرفته اند،ما در حقیقت در این سند دو هویت اسلامی و ایرانی داریم زیرا دو تمدن پویا و پایا حاصل هر دو فرهنگ بوده است که میتواند در این سند توجه به آنها به تدوین یک سند موفق کمک کند..