به تعداد سنوات عمرتان و تکرار بهار، رستخیز قیامت را دیده اید.

در این جلسه اخلاق که آخرین جلسه در سال ۹۶بود و مورخ ۹۶/۱۲/۲۳در مدرسه عالی خاتم الاوصیاء برگزار شد، بر نوع نگرش به پدیده های عالم هستی و تغییر این دیدگاه به یک دیدگاه آگاهانه توحیدی تاکید و تصریح شد.

آیت الله علیدوست در این جلسه با اشاره به آیات ۵و ۶سوره مبارکه حج: «تَرَى الْأَرْضَ هامِدَهً فَإِذا أَنْزَلْنا عَلَیْهَا الْماءَ اهْتَزَّتْ وَ رَبَتْ وَ أَنْبَتَتْ‌ … وَ أَنَّهُ یُحْیِ الْمَوْتى‌ وَ أَنَّهُ عَلى‌ کُلِّ شَیْ‌ءٍ قَدِیرٌ» یادآور شد: آنچه مطلوب خداوند متعال است این که نگاه به مظاهر حیات نگاه متاملانه ، آگاهانه و توحیدی باشد؛ نه نگاه مستقلانه….وی در این باره افزود :آیت الله انگاری پدیده ها و ذکر بیش از دویست بار آثار و جلوه  های عالم هستی به این عنوان، دال بر هدایت قرآن به سمت وسو داشتن وهدفمند بودن تطورات وسیر عالمانه نظام خلقت است که در واقع بزرگترین درس آن  این است که هر کس به تعداد تکرار بهار، رستخیر قیامت را به عینه تجربه کرده است.

استاد درس اخلاق در رابطه با نحوه تعامل با هنجارشکنان و مواردی که معمولا در این ایام ممکن است به دلیل تقابل گرایش های مختلف افراد و بالطبع سلایق گوناگون  رخ دهد، در ادامه اضافه کرد:افراد دراین زمنیه چهار دسته هستند یا بیطرفند و نسبت به ناهنجاریها و عدم رعایت موازین شرعی بی تفاوت هستند و  یا همنوا با آنانند، یا برخورد خشن داشته و  به عبارتی تجسم خشونت وتشر اسلام اند و یا این که حقیقتا مبلغند و هادی که البته این شیوه جواب میدهد.

وی تعارض برخی مناسبتها را یادآور شد و در این رابطه گفت: مهم این است که با توجه به شرایط و متناسب با آن ها  مدیریت کرد و بهترین شیوه را برگزید و با توجه به این که هر کدام ارزش خاص خود را دارد باید سعی کرد متناسب با انگاره های مطلوب اجتماع و بایسته های شرعی منطق عاقلانه انتخاب شود.

آیت الله علیدوست در موضوع شیوه و نحوه تعامل خانوادگی طلاب ابرازداشت: برخورد استعلایی  و بر مبنای محفوظات علمی وانتظار اطاعت محض از همسر داشتن در کتاب وسنت محمل روایی نداشته و محلی از اعراب ندارد و به نوعی باید زیباترین تعاملها که ممزوج با اخلاق نیک باشد، جایگزین گردد.