بصیر بودن در تصمیمات طلبگی

استاد رشاد: هر کاری باید بر اساس بصیرت انجام شود.

قال الصادق علیه السلام: الْعَامِلُ عَلَى غَیْرِ بَصِیرَهٍ کَالسَّائِرِ عَلَى غَیْرِ الطَّرِیقِ لَا یَزِیدُهُ سُرْعَهُ السَّیْرِ إِلَّا بُعْداً.[۱]

بسته به اهمیت و شرف ذاتی هر فعلی، نقش و سهم بصیرت بیشتر و کمتر می شود؛ بنابر این اگر فعلی

با اهمیت و تاثیر گذار باشد نقش و سهم بصیرت ارزش و اهمیت مضاعف پیدا می کند.  

برای یک طلبه تصمیم برای طی مسیر تعلیم معارف دینی قطعا تصمیم سرنوشت است؛ به همین دلیل این تصمیم بسیار با اهمیت است.  طلبه با این تصمیم برای تمام عمر خود تصمیم می گیرد. بنابر این باید با بصیرت تمام تصمیم بگیرد و مقتضیات و موانع و رسالتها و مسئولیتهای موجود در این راه  را بشناسد.

در این مسیر باید اولویتها را شناخت و حتی خود اولویت ها را چندین بار اولویت بندی کرد.

شما باید بدانید چرا و برای رسیدن به چه غایتی طلبه شدید؟  ما باید هرشب خودمان را ارزیابی کنیم و ببینیم چقدر به آن هدف بزرگ نزدیک شده ایم.

سوال از طلاب: چرا طلبه شدید؟

پاسخ طلاب:

–          یادگیری معارف دینی را دوست داشتم و برای رسیدن به این هدف امام را الگوی خود قرار دادم. 

–          دچار تزلزل اعتقادی شده بودم و با مشورت بزرگان متوجه شدم باید برای اسلام شناسی راه طیبگی  را طی کرد و طلبه شدم.

–          به خاطر علاقه به روحانیت ، مسائل دینی و پیشنهاد و تشویق یکی از دوستان.

کما بیش غایتها مشترک است ولی آیا فکر کرده اید با چه ابزار و روشی می توان به این غایت دست پیدا کرد؟ چون رسیدن به هدف اتفاقی نسیت.

سوال دیگر اینکه چقدر اخلاص دارید و برای اعمالتان قصد قربت می کنید در نمازها  کلاسها و … ؟

قصد قربت نیز درجاتی دارد بعضی مخلَص اند و بعضی مخلِص اند ولی افرادی از گروه دوم به خاطر اخلاص ساده لوحانه خود به دام می افتند. نباید اعمال عبادی و … برای ما عادت شود و قصد قربت در آن ها فراموش شود. باید تلا ش کنیم در ریزترین کارهایمان قصد قربت داشته باشیم.

یک روز تمرین کنید که تمام اعمالتان را با قصد قربت انجام دهید. باید از امام ره در این زمینه الگو گرفت.  

 


[۱]. کافی، ج۱ ،ص ۴۳