برگزاری دومین همایش ملی فقه هنر

 

 

 

دومین همایش ملی فقه هنر با شاخصه و رویکرد نوآوری  در عین ضابطه مندی درسالن همایش های بین المللی غدیر  دفتر تبلیغات اسلامی برگزارشد.

مورخ چهارشنبه  ۲۷/۱۰/۹۶ با حضورو سخنرانی حضرات آیات و اساتید آقایان ابوالقاسم علیدوست ، جواد فاضل لنکرانی ، سید مصطفی محقق داماد و دکتر احمد واعظی دومین همایش ملی فقه هنر با ارائه مقالات متعدد و سخنرانی ها در سالن همایش غدیر از ساعت ۹ صبح لغایت ۱۶ عصر برگزار شد.در این جلسه آیت الله علیدوست به عنوان دبیر جلسه وهمچنین سخنران با نظر کلی در خصوص مقاله ارائه شده در موضوع« اسم گرایی، کارکرد گرایی و هویت گرایی در فقه هنر» به بیان شاخصه های متمرکز بر این بحث پرداخت و اظهارداشت: گفتگو از هنر چه فقهی و چه غیر فقهی از چند نظر حائز اهمیت است؛ البته هنر به معنی واقعی آن نه نمای هنر که با این شرایط مطبوع همه انسانها در همه زمانها و مکانها خواهد بود واصولا خداوند انسان را هنر دوست آفریده است ولذا دینش را از هنر شروع کرده است . وی با اشاره به این که هنر پذیرش همگانی دارد در این باره گفت: حدیث پیامبر :«ان الله جمیل و یحب الجمال » بیانگر این است که هنر از کف استحباب شروع می شود بر این اساس گاه عوارضی بوجود  می آید و آن را به مرز وجوب می‌رساند والبته گاه از ماهیت خود خارج می شود که به زعم ما هنر نیست و درقالب نمای هنر است و حتی ممکن است به مرز حرمت هم برسد که میرسد؛ لذا در این خصوص گاه مشاهده می کنیم  همیشه تاریخ، مرز ابتذال و هنر بسیار به هم نزدیک شده است؛ بنابراین این جاست که بحث فقه هنر مطرح میشود و اگر در جایی حاکمیت با فقه باشد ضرورت تبیین هنر حلال از ابتذال بیش از پیش محسوس و ملموس است.وی ضمن تاکید بر انسجام در انجام فرایند تحقیق و تثیبت آن در قالب قانون و طی مرحله اندیشه تا عمل و اجرا افزود: در این باره لازم است که در موضوع مورد نظر بر مبنای چالش و کاستی هایی که هم اکنون موجود است ،حفره های تئوریک را قم پرکند و تهران آن را به مرز قانون برساند و البته دولتمردان هم آن را اجرا کنند .

آیت الله علیدوست در ادامه با بیان مثال هایی بر این مبحث متمرکز شد که  آیا روایات و احادیثی که از ائمه معصوم علیهم السلام در خصوص تفسیر و تبیین آیات و احکام مستنبط از آنها  بیان شده موضوعات را مستقلا بدون اشاره به عواقب و نتایج مورد واکاویی قرار داده است و یا این که مهم در این باره مصادیق عینی و شرایط موجود و تنظیم دیدگاه ها بر اساس اقتضائات بوده است ؛ به عنوان مثال در موضوع جهاد ، غنا، اذن حکومت برای جهاد و یا مسائل و رویکردهای اقتصادی احادیث و یا مطالب مربوط به فلسفه مجسمه سازی و…. آیا به جریان حرمت و  حلیت وقتی اشاره دارد نفس کار را بدون اشاره به نتایج و شرایط ملحوظ نظر دارد و یا این که نتایج و پیامدها را محور توجه قرار میدهد؟ وی در این  باره اضافه کرد: زمانی که نفس امری را بدون اشاره به شرایط و عاقبت آن در نظر میگیریم و حکمی را در خصوص آن مطرح می کنیم، بحث اسم گرایی مطر ح می شود و زمانی که عواقب و نتایج واقتضائات مد نظر قرار میگیرد در دایره کارکردگرایی و  هویت و ماهیت بحث قرار داریم و باید دید که شرع مبین و شارع مقدس کدام طرف را مورد توجه قرارداده  و اصولااحادیث صادره از ذوات مقدس معصومین در تبیین احکام ناظر به کدام سمت و سوست.

گفتنی است نخستین همایش ملی فقه هنر در سال ۱۳۹۴با تشویق و تایید رهبرمعظم انقلاب اسلامی برگزار شد و سال گذشته نیز از مجموعه مقالات آن رونمایی به عمل آمد. ارگانها و موسسات درگیر در این همایش عبارت بودند از مدرسه اسلامی هنر به عنوان متصدی و برگزار کننده همایش، پژوهشگاه فرهنگ واندیشه اسلامی و  مرکز فقهی ائمه اطهار علیهم السلام ارائه مقالات و نقد آنها پایان بخش این همایش ملی بود.در این جلسه طلاب و دانش پژوهانی از مدرسه عالی خاتم الاوصیاء(عج) شرکت داشتند.