بازدید خانوادگی از پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

معاونت پژوهش مدرسه عالی خاتم الاوصیاء عجل الله تعالی فرجه الشریف برنامه بازدید پژوهشی طلاب و خانواده ایشان از پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی را برگزار نمود . این بازدید در جهت آشنایی دانش پژوهان با مراکز موفق پژوهشی برگزار گردید.