انسانی که روح او محدث به گناه هست نمی تواند به باطن قرآن راه یابد و به ساحت اهلبیت (ع) راهی ندارد.

 

مدرسه عالی خاتم الاوصیاء . حضرت استاد علیدوست

 

 

 

در جلسه اخلاق که مورخ ۹۷/۰۲/۱۹ درمدرسه عالی خاتم الاوصیا برگزار شد،موضوع پرهیز از گناهان به عنوان امری واجب تر از اطاعت خدا مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

دراین جلسه آیت الله علیدوست ضمن اشاره به سوالی که یکی از دانشمندان از امام علی علیه السلام پرسیده بود، اظهار داشت :از امام علی علیه السلام در خصوص امر واجب و واجب تر، امر نزدیک و نزدیک تر ،امر عجیب و عجیب تر و امر سخت و سخت تر سوال شد که امام علی علیه السلام در جواب فرمود: واجب طاعت خداست و واجب تر پرهیز از گناهان است ،نزدیک قیامت است و نزدیک تر از آن مرگ است ،عجیب دنیاست و عجیب تر دل بستن به آن است و در نهایت سخت قبر است و سخت تر زادو توشه نداشتن برای آن است.

ایشان درادامه با تمرکز بر مبحث اول، در خصوص کلید راه  یابی به ساحت قرآن و اهلبیت ابراز داشت: وقتی قرآن می فرماید «لایمسه الا المطهرون» این بدان معنی است که کسانی که پاک از گناهان باشند، می توانند حقیقت وجودی قرآن را که باطن آن است، درک و دریافت نمایند و الا از تعبیر متطهرون استفاده می شد که به معنی وضو و پاک بودن جسمی و ظاهری است.وی بر این اساس افزود:به همین شکل انسانی که محدث به حدث گناه است نمی تواند به ساحت سرای قرآن و اهلبیت راه یابد.

آیت الله علیدوست صرف انجام طاعات و اعمال مستحبی را کافی ندانست و در این باره گفت:تمامی این امور اگر همراه با انجام گناه باشد هیچ ثمری ندارد و در صورتی انجام این اعمال مفید و باارزش است که در  زمان و زمینه ترک گناهان باشد.

ایشان گوشه ای دیگر از صحبتهای خود را سفارش به خواندن زیارت شعبانیه اختصاص داد و اهتمام به زیارات را از مصادیق وسیله ای عنوان کرد که میتواند طبق نظر قرآن راهی به سوی خدا باشد ،و در این زمینه یادآور شد همچنان که عمل صالح ،اهلبیت (ع)،قرآن،شهید ،عالم،میتوانند همگی مقام شفاعت داشته باشند، زیارات و ادعیه هم چنین حکم و حالتی دارند که ما باید از تمامی این ها به عنوان وسیله ای برای رسیدن به خدا استفاده کنیم .

توصیه به استفاده از وقت در راستای انجام مسئولیت الهی طلبگی و هدایت مردم ازدیگر مباحثی بود که آیت الله علیدوست در این نشست به آن اشاره داشت و تصریح کرد: تمامی شما طلبه ها باری را از خودتان به دوش دارید و باری را از مردم؛ لذا هم مسئول کارهای خود هستید هم مردم، ضمن این که در خصوص نوع استفاده از وقت هم مسئولیت دارید به حکم این آیه قرآنی که  «وقفوهم انهم مسئولون» همانطور که دور ریختن باقی مانده غذا، اسراف است درواقع استفاده نکردن از وقت هم نوعی اتلاف است که  مسئولیت دارد.

نوع درس خواندن از دیگر زوایای بحثهای استاد علیدوست بود که در این باره اظهار داشت در حال حاضر باید سنجه کیفی  و نه کمی مد نظر قرار گیرد و چنانچه کتابی  در ایام سال تحصیلی به میزان لازم مطالعه نشده طلبه خود را موظف بداند که  تمام منابع و کتاب را به جهت بار علمی ورشد علمی خود مطالعه کند .

شایان یادآوری است این جلسه آخرین جلسه اخلاق مدرسه عالی خاتم الاوصیاء(عج) بود که در سال تحصیلی جاری برگزار شد.