آدرس مدرسه عالی خاتم الاوصیاء عجل الله تعالی فرجه الشریف

قم

بلوار بهار

کوچه ۶ (جنب هتل النبی)

کوچه حجتیه (فرعی سوم سمت راست)

انتهای کوچه سمت چپ

مدرسه عالی خاتم الاوصیاء عجل الله تعالی فرجه الشریف.