جایگاه عالم دینی از برخی انبیاء بالاتر است

مدرسه عالی خاتم الاوصیاء

عضو جامعه مدرسین حوزه گفت:مقام علما در نزد پروردگار از نظر هدایت و دستگیری، از بسیاری از انبیا بالاتر است.

ادامه مطلب …

کاربردی کردن علوم، یکی از ضرورت های حوزه‌های علمیه است

مدرسه عالی خاتم الاوصیاء

مرکز اطلاع رسانی مدیریت حوزه علمیه قم

کاربردی کردن علوم ضرورت حوزه‌های علمیه است

مدرسه عالی خاتم الاوصیاء

مدیر حوزه علمیه استان قم گفت: کاربردی کردن علوم برای طلاب و پرهیز از پراکندگی علمی برای آنان ضروری است.

ادامه مطلب …