درس نهج البلاغه استاد میرخلف – چهارشنبه ۱۳۹۲/۰۲/۲۵

درس نهج البلاغه استاد میرخلف «زید عزّه»

برای دریافت صوت جلسه درس بر روی لینک زیر کلیک کنید.

درس نهج البلاغه استاد میر خلف-۱۳۹۲/۰۲/۲۵

ادامه مطلب

درس نهج البلاغه استاد میرخلف – چهارشنبه ۱۳۹۲/۰۲/۱۸

درس نهج البلاغه استاد میرخلف «زید عزّه»

برای دریافت صوت جلسه درس بر روی لینک زیر کلیک کنید.

درس نهج البلاغه استاد میر خلف-۱۳۹۲/۰۲/۱۸

ادامه مطلب

درس نهج البلاغه استاد میرخلف – چهارشنبه ۱۳۹۲/۰۲/۱۱

برای شنیدن و دریافت صوت جلسه درس بر روی لینک زیر کلیک کنید…

درس نهج البلاغه استاد میرخلف – چهارشنبه ۱۳۹۲/۰۲/۰۴

برای شنیدن و دریافت صوت جلسه درس بر روی لینک زیر کلیک کنید…