درس نهج البلاغه استاد عشایری – ۱۳۹۲/۱۲/۱۴

IMG_00240

برای شنیدن و دریافت صوت جلسه درس بر روی لینک زیر کلیک کنید.

درس نهج البلاغه استاد عشایری – ۱۳۹۲/۱۲/۰۷

IMG_0039-1

برای شنیدن و دریافت صوت جلسه درس بر روی لینک زیر کلیک کنید.

درس نهج البلاغه استاد عشایری – ۱۳۹۲/۱۱/۳۰

IMG_0045-1

برای شنیدن و دریافت صوت جلسه درس بر روی لینک زیر کلیک کنید.

درس نهج البلاغه استاد عشایری – ۱۳۹۲/۰۹/۲۰

برای شنیدن و دریافت صوت جلسه درس بر روی لینک زیر کلیک کنید…

درس نهج البلاغه استاد عشایری – ۱۳۹۲/۰۹/۰۶

برای شنیدن و دریافت صوت جلسه درس بر روی لینک زیر کلیک کنید…

درس نهج البلاغه استاد عشایری – ۱۳۹۲/۰۹/۰۶

برای شنیدن و دریافت صوت جلسه درس بر روی لینک زیر کلیک کنید…

درس نهج البلاغه استاد عشایری – ۱۳۹۲/۰۸/۰۱

برای شنیدن و دریافت صوت جلسه درس بر روی لینک زیر کلیک کنید…

درس نهج البلاغه استاد عشایری – ۱۳۹۲/۰۷/۱۷

برای شنیدن و دریافت صوت جلسه درس بر روی لینک زیر کلیک کنید…

درس نهج البلاغه استاد عشایری – ۱۳۹۲/۰۷/۱۰

برای شنیدن و دریافت صوت جلسه درس بر روی لینک زیر کلیک کنید…