جلسه روش شناسی اجتهاد- ۱۳۹۴/۰۱/۲۶

برای دریافت صوت جلسه بر روی لینک زیر کلیک کنید

لینک دانلود

جلسه روش شناسی اجتهاد – ۱۳۹۳/۱۲/۲۰

جلسه روش شناسی اجتهاد با سخنرانی حضرت استاد علیدوست برگزار گردید

برای دریافت صوت جلسه بر روی لینک زیر کلیک کنید

لینک دانلود