آب حیات ۴۴ – خداوند به وسیله ما (اهل بیت ع) زمین را استوار کرده است

آب حیات-مدرسه عالی خاتم الاوصیاء عج ادامه مطلب

آب حیات۴۱ – امام پایه‌های توحید خداوند و جایگاه سرّ اوست.

آب حیات-مدرسه عالی خاتم الاوصیاء عج ادامه مطلب

آب حیات۴۰ – خداوند را با قرآن و قرآن را با امام قرار داده است.

آب حیات-مدرسه عالی خاتم الاوصیاء عج ادامه مطلب

آب حیات۳۹ – هرکه ما را تکذیب کند روز قیامت تکذیبش می‌کنیم.

آب حیات-مدرسه عالی خاتم الاوصیاء عج ادامه مطلب