اردوی زیارتی – سیاحتی تهران پنجشنبه ۱۳۹۲/۱۲/۰۱ برگزار گردید.

اردوی یکروزه تهران

از سوی معاونت علمی – فرهنگی مدرسه عالی خاتم الاوصیاء(عج) و با همکاری معاونت اجرایی و روابط عمومی اردوی یکروزه سیاحتی و زیارتی تهران در روز پنجشنبه ۱۳۹۲/۱۲/۰۱ برگزار گردید.

ادامه مطلب …