رابطه فلسفه و شریعت(استاد فربهی)

الحکمۀ، التفقه فی الدین فمن فقه منکم فی دینه فهو حکیم.

علامه طباطبایی در المیزان: حکمت به علومی گفته می شود که برای سعادت انسان مفید باشد.

ادامه مطلب …

کاربرد های نوین فقه با تمرکز بر شروط متعاقدین(استاد سعید شریعتی)

 چرا مکاسب می خوانیم؟ هدف ما از مکاسب چیست؟

۱٫ یادگیری روش های برخورد با استدلالات(رد و قبول مستدل) ۲٫ یک دوره فقه استدلالی ۳٫ تمرین اجتهاد

ادامه مطلب …

روز آمدی فقه(استاد خادمی کوشا)

منظور از روز آمدی فقه این است که فقه پاسخگوی مسائل روز باشد.

ادامه مطلب …

تاریخ ادوار علم اصول(استاد رشاد)

تطور شناسی علوم:

  1. مفهوم شناسی تطور:

تطور شناسی چیست؟ تطور شناسی مطالعه رخداد تطور است.

  ادامه مطلب …

کارایی علم اصول با نگاه به برائت(استاد علی اکبریان)

به نام خدا

۱٫     اصول از کجا به وجود آمد؟

ادامه مطلب …