آماده سازی دانش‌طلبان برای ورود به دوره‌ی سطح و پایه‌های بعد و دوره‌ی خارج؛ دوره‌ی پیشنیه یک تا دو هفته قبل از شروع دروس رسمی (تابستان) برگزار می‌شود و اهداف و برنامه‌هایی را از قبیل: جایگاه‌شناسی فقه، فلسفه و اصول در منظومه‌ی علوم اسلامی، ساختار شناسی تحلیلی اجزای علوم اسلامی، ساحت‌های نوپیدا در اصول، فلسفه و فقه، کاربردشناسی آموزه‌های دانش اصول و فقه، مبانی استدلال در فقه و اصول، محسوس‌سازی رابطه‌ی مفاهیم کهن فقهی با پرسش‌های روزآمد، ادوارشناسی دانش فقه و اصول وسایر علوم حوزوی، آشنایی مقدماتی با سیر، ساختار و روش الگوی کتاب رسائل و مکاسب، کفایه، بدایه و نهایه به مثابه‌ی ‌یک منظومه و… دنبال می‌کند

گزارش برگزاری برنامه پیشینه تابستان ۹۵

IMG_5653[1]
گزارش نشست علمی جایگاه فقه در منظومه علوم اسلامی ادامه مطلب

صوت دورس پیشینه سال تحصیلی ۱۳۹۳-۱۳۹۴

صوت-دروس-پیشینه

 

 

برای دریافت صوت دروس به ادامه بروید… ادامه مطلب

رابطه فلسفه و شریعت(استاد فربهی)

الحکمۀ، التفقه فی الدین فمن فقه منکم فی دینه فهو حکیم.

علامه طباطبایی در المیزان: حکمت به علومی گفته می شود که برای سعادت انسان مفید باشد.

ادامه مطلب

کاربرد های نوین فقه با تمرکز بر شروط متعاقدین(استاد سعید شریعتی)

 چرا مکاسب می خوانیم؟ هدف ما از مکاسب چیست؟

۱٫ یادگیری روش های برخورد با استدلالات(رد و قبول مستدل) ۲٫ یک دوره فقه استدلالی ۳٫ تمرین اجتهاد

ادامه مطلب

روز آمدی فقه(استاد خادمی کوشا)

منظور از روز آمدی فقه این است که فقه پاسخگوی مسائل روز باشد.

ادامه مطلب

تاریخ ادوار علم اصول(استاد رشاد)

تطور شناسی علوم:

  1. مفهوم شناسی تطور:

تطور شناسی چیست؟ تطور شناسی مطالعه رخداد تطور است.

  ادامه مطلب

کارایی علم اصول با نگاه به برائت(استاد علی اکبریان)

به نام خدا

۱٫     اصول از کجا به وجود آمد؟

ادامه مطلب