آماده سازی دانش‌طلبان برای ورود به دوره‌ی سطح و پایه‌های بعد و دوره‌ی خارج؛ دوره‌ی پیشنیه یک تا دو هفته قبل از شروع دروس رسمی (تابستان) برگزار می‌شود و اهداف و برنامه‌هایی را از قبیل: جایگاه‌شناسی فقه، فلسفه و اصول در منظومه‌ی علوم اسلامی، ساختار شناسی تحلیلی اجزای علوم اسلامی، ساحت‌های نوپیدا در اصول، فلسفه و فقه، کاربردشناسی آموزه‌های دانش اصول و فقه، مبانی استدلال در فقه و اصول، محسوس‌سازی رابطه‌ی مفاهیم کهن فقهی با پرسش‌های روزآمد، ادوارشناسی دانش فقه و اصول وسایر علوم حوزوی، آشنایی مقدماتی با سیر، ساختار و روش الگوی کتاب رسائل و مکاسب، کفایه، بدایه و نهایه به مثابه‌ی ‌یک منظومه و… دنبال می‌کند

گزارش برگزاری برنامه پیشینه تابستان ۹۵

IMG_5653[1]
گزارش نشست علمی جایگاه فقه در منظومه علوم اسلامی ادامه مطلب …

صوت دورس پیشینه سال تحصیلی ۱۳۹۳-۱۳۹۴

صوت-دروس-پیشینه

 

 

برای دریافت صوت دروس به ادامه بروید… ادامه مطلب …

شروع دور جدید کلاس های پیشینه سال تحصیلی ۹۳-۹۲


ادامه مطلب …

رابطه فلسفه و شریعت(استاد فربهی)

الحکمۀ، التفقه فی الدین فمن فقه منکم فی دینه فهو حکیم.

علامه طباطبایی در المیزان: حکمت به علومی گفته می شود که برای سعادت انسان مفید باشد.

ادامه مطلب …

کاربرد های نوین فقه با تمرکز بر شروط متعاقدین(استاد سعید شریعتی)

 چرا مکاسب می خوانیم؟ هدف ما از مکاسب چیست؟

۱٫ یادگیری روش های برخورد با استدلالات(رد و قبول مستدل) ۲٫ یک دوره فقه استدلالی ۳٫ تمرین اجتهاد

ادامه مطلب …

روز آمدی فقه(استاد خادمی کوشا)

منظور از روز آمدی فقه این است که فقه پاسخگوی مسائل روز باشد.

ادامه مطلب …

تاریخ ادوار علم اصول(استاد رشاد)

تطور شناسی علوم:

  1. مفهوم شناسی تطور:

تطور شناسی چیست؟ تطور شناسی مطالعه رخداد تطور است.

  ادامه مطلب …

کارایی علم اصول با نگاه به برائت(استاد علی اکبریان)

به نام خدا

۱٫     اصول از کجا به وجود آمد؟

ادامه مطلب …