فلسفه لغت- استاد حسینی ۱۳۹۲/۰۹/۱۴

برای دریافت صوت درس بر روی لینک زیر کلیک کنید.

فلسفه لغت- استاد حسینی-۹۲٫۰۹٫۱۴

فلسفه لغت- استاد حسینی ۱۳۹۲/۰۹/۰۷

برای دریافت صوت درس بر روی لینک های زیر کلیک کنید.

فلسفه لغت- استاد حسینی-۹۲٫۰۹٫۰۷-قسمت اول

فلسفه لغت- استاد حسینی-۹۲٫۰۹٫۰۷-قسمت دوم

ضرورت فقه الغه -استاد ملکی نهاوندی

استاد ملکی نهاوندی

اولین نشست از دورره فلسفه لغت این هفته با حضور استاد ملکی نهاوندی برگزار شد.(۱۳۹۱/۰۹/۲۳)

ادامه مطلب …