مطالعاتی پیرامون منطق و فلسفه استاد سلیمانی امیری ـ ۱۳۹۴/۰۲/۲۱

برای دریافت صوت بر روی لینک زیر کلیک کنید…

لینک دانلود قسمت اول

لینک دانلود قسمت دوم

مطالعاتی پیرامون منطق و فلسفه استاد سلیمانی امیری – ۱۳۹۴/۰۲/۱۴

برای دریافت صوت بر روی لینک زیر کلیک کنید…

لینک دانلو د قسمت اول

لینک دانلود قسمت دوم

 

مطالعاتی پیرامون منطق و فلسفه استاد سلیمانی امیری-۱۳۹۴/۰۲/۰۷

برای دریافت صوت بر روی لینک زیر کلیک کنید…

لینک دانلود