فلسفه کلام جناب استاد قدردان-۱۳۹۴/۰۲/۰۳

برای دریافت صوت بر روی لینک زیر کلیک کنید…

قسمت اول               قسمت دوم

 

فلسفه کلام جناب استاد قدردان-۱۳۹۴/۰۱/۲۷

برای دریافت صوت بر روی لینک زیر کلیک کنید…

قسمت اول               قسمت دوم