فلسفه علوم ادبی جناب استاد عشایری «لغت» – ۱۳۹۳/۰۹/۰۶

برای شنیدن صوت بر روی لینک زیر کلیک کنید…

شنیدن

لینک دانلود

 

فلسفه علوم ادبی جناب استاد عشایری «لغت» – ۱۳۹۳/۰۸/۲۹

برای شنیدن صوت بر روی لینک زیر کلیک کنید…

لینک دانلود

فلسفه علوم ادبی جناب استاد عشایری – ۱۳۹۳/۰۷/۱۷

فلسفه علوم ادبی استاد عشایری-93.07.17

 

برای شنیدن و دریافت صوت جلسه از لینک های زیر استفاده کنید…

لینک دانلود

 

فلسفه علوم ادبی جناب استاد عشایری – ۱۳۹۳/۰۷/۱۰

سایت

 

برای شنیدن و دریافت صوت جلسه از لینک های زیر استفاده کنید…

لینک دانلود

برای مشاهده تصاویر جلسه به ادامه بروید… ادامه مطلب