فلسفه حدیث جناب استاد حسینی – ۱۳۹۴/۰۱/۲۹

برای دریافت صوت جلسه بر روی لینک زیر کلیک کنید…

لینک دانلود

فلسفه حدیث جناب استاد حسینی – ۱۳۹۴/۰۱/۲۲

برای دریافت صوت جلسه بر روی لینک زیر کلیک کنید…

لینک دانلود

فلسفه حدیث جناب استاد حسینی – ۱۳۹۴/۰۱/۱۵

برای دریافت صوت جلسه بر روی لینک زیر کلیک کنید…

لینک دانلود

فلسفه حدیث جناب استاد حسینی – ۱۳۹۳/۱۲/۲۳

برای دریافت صوت جلسه بر روی لینک زیر کلیک کنید…

لینک دانلود

فلسفه حدیث جناب استاد حسینی – ۱۳۹۳/۱۲/۱۶

برای دریافت صوت جلسه بر روی لینک زیر کلیک کنید…

لینک دانلود

فلسفه حدیث جناب استاد حسینی – ۱۳۹۳/۱۲/۰۹

برای دریافت صوت جلسه بر روی لینک زیر کلیک کنید…

لینک دانلود

فلسفه حدیث جناب استاد حسینی – ۱۳۹۳/۰۹/۰۸

برای دانلود صوت جلسه بر روی لینک زیر کلیک کنید…

لینک دانلود

 

فلسفه حدیث جناب استاد حسینی – ۱۳۹۳/۰۹/۰۱

برای دانلود صوت جلسه بر روی لینک زیر کلیک کنید…

لینک دانلود

فلسفه حدیث جناب استاد حسینی – ۱۳۹۳/۰۸/۲۴

برای شنیدن صوت جلسه بر روی لینک زیر کلیک کنید…

لینک دانلود

فلسفه حدیث جناب استاد حسینی – ۱۳۹۳/۰۸/۲۲

برای شنیدن صوت جلسه بر روی لینک زیر کلیک کنید…

لینک دانلود