برگزاری کلاسهای دوره پسینه طرح مطالعاتی محرم۹۵

img18295917

فلسفه برگزاری این مرحله از طرح مذکور  نقد و بررسی چالشها و نکات غامض و نقاط مبهم مباحث مطرح شده در کتاب مورد مطالعه است که طلبه در این گونه جلسات سعی می کند آن ها را با استاد مطرح کند و یا حتی موظف است چنانچه در رابطه با طرح مباحث از سوی استاد انتقادی دارد بیان نماید. بیان موارد پیشنهادی که از سوی طلبه مطرح می گردد نیز می تواند مورد دقت و تدقیق نظر استاد و واکاوی وی قرار گیرد اصولا ارتباط علمی با کتاب و استاد و آشنایی با فضای تحقیق و تالیف کتاب و یا احیانا بیان مواردی که سبب ساز تنظیم مطالب کتاب بوده همه و همه مد نظر بوده و جزء اهداف اولیه طرح چنین کلاسهایی است. ادامه مطلب …

دومین نشست علمی روش شناسی فقه الاجتماع توسط استاد خسرو پناه

img_58631

بسم الله الرحمن الرحیم

کلاس روش شناسی فقه الاجتماع استاد خسرو پناه مورخه سه شنبه ۹۵/۰۸/۱۱ در مدرسه عالی خاتم الاوصیاء(عج) برگزار شد.

استاد خسروپناه در ابتدای این جلسه با اشاره به این که اصولا توجه به بحث روش شناسی با مطالبی از دکارت فرانسوی شروع شد او را به عنوان مبدع در این قضیه معرفی نمود و اظهار داشت که مقصود ما از فقه الاجتماع بخشی از فقه است  که توجه به مباحث و قواعد اجتماع دارد و ما به نوعی به دنبال این هستیم که این قضایا را نظام مند کنیم و منظور ما از نظام مند نمودن یک مبحث این نیست که آن را مرتب و دسته بندی کنیم گرچه گاه مقصود همین است اما در این  جا آن چه مطمح نظر است این که  ما نهادی بسازیم که تمامی این مباحث در آن نهاد عینیت داشته باشد و ارتباط آن را هم با سایر ارگانها و نهادها تعریف وتعیین کنیم .

ادامه مطلب …