محدوده امتحانی طلاب پایه ۷ مشخص شد.

پایه-7

 

 

برای دریافت محدوده امتحان به ادامه بروید… ادامه مطلب

محدوده امتحانی طلاب پایه ۹ مشخص شد.

پایه 9

 

 

برای دریافت محدوده امتحان به ادامه بروید… ادامه مطلب

محدوده امتحانی طلاب پایه ۸ مشخص شد.

پایه 8

 

 

برای دریافت محدوده امتحان به ادامه بروید… ادامه مطلب

محدوده امتحان طلّاب پایه ده مشخّص شد.

Untitled-1

 

 

برای دریافت محدوده امتحان به ادامه بروید… ادامه مطلب