سئوالات پایش رسائل – ج۱- بحث ظن- ص۱۲۵

بسمه العظیم
وقوع تعبد به ظن ص ۱۲۵
۱٫ در عبارت شیخ ( لابد من تاسیس الاصل ..) درباره ماهیت این اصل بحث کنید. آیا همان اصل عملی است؟ شباهتها و تفاوتها را بنویسید. حاکم در اینگونه اصول چیست؟عقل یا …
۲٫ به استدلال شیخ به آیه شریفه ( قل آلله اذن لکم …) توجه کنید
الف) تقابل بین اذن خداوند و افتراء را توضیح دهید و بنویسید اصولا در چه فضایی محتاج اذن خداوند هستیم ؟
ب) ام، در آیه شریفه متصله است یا منقطعه ؟آیا نوع ام در استدلال نقش دارد ؟
۳٫ ضمن تعریف عمل به ظن تفاوت ان را با احتیاط و مطابقت عمل با ظن را توضیح دهید
۴٫ همانطور که می دانید حسن وقبح به اقسام ذاتی، اقتضایی و لا اقتضاء تقسیم می شود  صور مذکور در سوال ۳ مربوط به کدام یک از  این اقسام هستند؟
۵٫ به عبارت ( فان لزم منه طرح اصل دل …) ص ۱۲۷ دقت کنید آیا ذکر اصل در مقام خصوصیتی دارد یا مقصود طرح هر دلیلی است ؟
۶٫ به اصول طرح شده در کتاب دقت کنید چه ملاک یا ملاک هایی می توانید ارائه کنید تا تقدم یک اصل را بر اصل دیگر توجیه کنید؟( ملاک یا ملاک های ارایه شده به گونه ای باشد که راهنمای محقق در مسایل مشابه برای دوری از اشتباه باشد)
۷٫ درباره تفاوت ماهوی اصل حرمت عمل به ظن وقاعده اشتغال بحث کنید مقصود از تفاوت ماهوی و تفاوت ظاهری این دو نیست بلکه تفاوت در ملاک، ظرف اجرا و… است
۸٫ به عبارت شیخ ( غایه الامر التخییر … ) ص ۱۲۸ دقت نمایید وآن را توجیه نمایید
۹٫ اصل اباحه در ص ۱۲۸ اصل عقلی است یا شرعی توضیح دهید
۱۰٫ در عبارت شیخ ( فیرجع الی الشک فی المکلف به ….)دقت نموده و بنویسید چرا با اینکه حکم در شک در مکلف به احتیاط است مآل بحث به دوران امر بین تخییر و تعیین برگشته است؟
۱۱٫ در ص۱۳۰ پاراگراف دوم : الذی هو محل الکلام  را توجیه نمایید و بنویسید چرا مرحوم شیخ بمانند عبارت های پیش خودبر کفایت عدم العلم در مقام  اصرار نورزید؟
۱۲٫ در عبارت شیخ در ص ۱۳۲ مما اشیر فیه الی الثانی .. وجه دلالت ایه شریفه وروایت را توضیح دهید
۱۳٫ در ص۱۳۲ ثم ان ما ذکرنا به سوالات زیر پاسخ دهید
الف) مبانی مطرح در حجیت اصول چه نقشی در بحث تعبد به ظن دارد
ب) نقش تمکن از علم وعدم تمکن را در بحث توضیح دهید
ج) مبانی « ان الضرر الموهوم لا یجب دفعه » چرا در مباحث دیگر این فصل مطرح نشد؟

بسمه العظیموقوع تعبد به ظن ص ۱۲۵۱٫ در عبارت شیخ ( لابد من تاسیس الاصل ..) درباره ماهیت این اصل بحث کنید. آیا همان اصل عملی است؟ شباهتها و تفاوتها را بنویسید. حاکم در اینگونه اصول چیست؟عقل یا …۲٫ به استدلال شیخ به آیه شریفه ( قل آلله اذن لکم …) توجه کنید الف) تقابل بین اذن خداوند و افتراء را توضیح دهید و بنویسید اصولا در چه فضایی محتاج اذن خداوند هستیم ؟ب) ام، در آیه شریفه متصله است یا منقطعه ؟آیا نوع ام در استدلال نقش دارد ؟۳٫ ضمن تعریف عمل به ظن تفاوت ان را با احتیاط و مطابقت عمل با ظن را توضیح دهید۴٫ همانطور که می دانید حسن وقبح به اقسام ذاتی، اقتضایی و لا اقتضاء تقسیم می شود  صور مذکور در سوال ۳ مربوط به کدام یک از  این اقسام هستند؟۵٫ به عبارت ( فان لزم منه طرح اصل دل …) ص ۱۲۷ دقت کنید آیا ذکر اصل در مقام خصوصیتی دارد یا مقصود طرح هر دلیلی است ؟۶٫ به اصول طرح شده در کتاب دقت کنید چه ملاک یا ملاک هایی می توانید ارائه کنید تا تقدم یک اصل را بر اصل دیگر توجیه کنید؟( ملاک یا ملاک های ارایه شده به گونه ای باشد که راهنمای محقق در مسایل مشابه برای دوری از اشتباه باشد) ۷٫ درباره تفاوت ماهوی اصل حرمت عمل به ظن وقاعده اشتغال بحث کنید مقصود از تفاوت ماهوی و تفاوت ظاهری این دو نیست بلکه تفاوت در ملاک، ظرف اجرا و… است۸٫ به عبارت شیخ ( غایه الامر التخییر … ) ص ۱۲۸ دقت نمایید وآن را توجیه نمایید۹٫ اصل اباحه در ص ۱۲۸ اصل عقلی است یا شرعی توضیح دهید ۱۰٫ در عبارت شیخ ( فیرجع الی الشک فی المکلف به ….)دقت نموده و بنویسید چرا با اینکه حکم در شک در مکلف به احتیاط است مآل بحث به دوران امر بین تخییر و تعیین برگشته است؟۱۱٫ در ص۱۳۰ پاراگراف دوم : الذی هو محل الکلام  را توجیه نمایید و بنویسید چرا مرحوم شیخ بمانند عبارت های پیش خودبر کفایت عدم العلم در مقام  اصرار نورزید؟۱۲٫ در عبارت شیخ در ص ۱۳۲ مما اشیر فیه الی الثانی .. وجه دلالت ایه شریفه وروایت را توضیح دهید ۱۳٫ در ص۱۳۲ ثم ان ما ذکرنا به سوالات زیر پاسخ دهیدالف) مبانی مطرح در حجیت اصول چه نقشی در بحث تعبد به ظن دارد ب) نقش تمکن از علم وعدم تمکن را در بحث توضیح دهیدج) مبانی « ان الضرر الموهوم لا یجب دفعه » چرا در مباحث دیگر این فصل مطرح نشد؟

0 پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *